Milieubewust

 4 of 8 uur huren

geniet en ontspan in stilte

Milieubewust    geniet in stilte

Algemene huurvoorwaarden M.E. Rent en Lease

Onder verhuurder word verstaan: ME rent en lease of betreffend uitgiftepunt.
Onder het gehuurde word verstaan: De scooter met alle toebehoren.
Onder Huurder word verstaan: Hoofdhuurder, verantwoordelijk voor al het gehuurde.

1. De verhuurder verklaart hierbij de te huren scooter in goede staat mee te geven aan de huurder.
2. De scooter word geleverd met kentekenpapieren en een goedgekeurd slot deze dienen na afloop weer in goede staat geretourneerd te worden.
3. Indien er geen andere reserveringen zijn is het mogelijk om tijdens het huren van de scooter de huurtermijn te verlengen. Dit is alleen geldig als er minimaal één uur van te voren telefonisch akkoord is gegeven door één van de medewerkers van ME rent en lease.
4. Indien de scooter niet binnen de gehuurde termijn is teruggebracht word er €15 euro per uur na de afgesproken inlevertijd berekend met een maximum van €60 euro per dag. Indien dit geschied door overmacht als defect of ongeluk, volgt geen naheffing.
5. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien zijn oordeel de scooter door de huurder niet op zorgvuldige wijze word gebruikt.
6. De borg en de huurprijs worden betaald voordat de scooter meegegeven word. De borg bedraagt €300 en de huurprijs is afhankelijk van de huurtermijn. Bij schade die aangebracht is door de huurder word het schadebedrag afgetrokken van de borg. Bij schade boven de €300 word de volledige borg ingehouden.
7. De borg dient contact betaald te worden, na beëindiging van het huurcontract word de borg contant of per pin geretourneerd.
8. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die zijn ontstaan tijdens het gebruik van de scooter aan de bestuurder, bijrijder, derden of aan eigendommen van de huurder of bijrijder.
9. De scooter word meegegeven met een volgeladen accu. De scooter hoeft niet met volgeladen accu te worden ingeleverd.
10. Bij huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de scooter geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde WA verzekering. De huurder kan bij schade aan derde aanspraak doen op deze WA verzekering. Voor de WA verzekering geld echter wel een eigen risico van €175,-. Dat betekend dat u bij schade aan derden verplicht bent dit eigen risico te betalen, tenzij u een geldige aansprakelijkheidsverzekering hebt.
11. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huur tijd aan de scooter met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt. Deze schade word van de borg afgetrokken met een maximum van €300,00.
12. De verhuurder is niet aansprakelijk voor alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van, gedurende de huur tijd door de huurder en/of bestuurder en/of bijrijder(s), gepleegde misdrijven en/of overtredingen.
13. Bij schade of verlies van de scooter is de huurder verplicht onmiddellijk de verhuurder daarvan telefonisch in kennis te stellen en de instructies van de medewerker op te volgen.
14. Het is niet toegestaan om de scooter te besturen onder invloed van drugs of alcohol boven het wettelijk toegestane promillage.
15. Bij defect aan de scooter buiten toedoen van de huurder dient de verhuurder direct ingelicht te worden over het defect en de exacte locatie van de scooter. Mocht verder rijden onmogelijk zijn dan zal de verhuurder trachten een vervangende scooter te regelen, mits er een vervangende scooter beschikbaar is. Mocht er geen vervangende scooter beschikbaar zijn dan heeft men recht op teruggave van het verhuurbedrag van datgene waar men geen gebruik van heeft kunnen maken.